ಹೂವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ – Rosebazaar India

Subscriptions now live in Mysore and Chennai!

ಹೂವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ

                       

ಹೂವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ


   

                                                                                                                 ಯೆಶೋದಾ ಕರುತುರಿ

 ಮಾರ್ಚ್ ೦೫,೨೦೨೦

ಈ ವಾರದ ಶ್ಲೋಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಿಂದ, ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳಿದಾಗ,

पत्रं पुष्पं फलं तोयं मे भक्त्या प्रयच्छति |

तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि: || 26 ||

ಒಂದು ಎಲೆ, ಹೂವು, ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ನೀರು, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರೆ, ನನ್ನ ಭಕ್ತನು ಶುದ್ಧ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅರ್ಪಿಸುವ ಆ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.

ಇದು ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಭೀಮನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಅರ್ಜುನನು ಶಿವ ಭಕ್ತನು, ಅವನು ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಆ ದೇವನಿಗೆ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನು ಎಂದಿಗೂ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸದ ಭೀಮನನ್ನು ನೋಡಿದನು ಮತ್ತು ಸ್ವತಃ ಹೆಚ್ಚು ಧರ್ಮನಿಷ್ಟ ಭಕ್ತನೆಂದು ಭಾವಿಸಿದನು. ಒಮ್ಮೆ, ಒಂದು ನಡೆತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶಿವನು ವಾಸಿಸುವ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಯಾರೊ ಟನ್ಗಳ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೂಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನ್ನು ಅರ್ಜುನನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ.

ಅರ್ಜುನನು ತಕ್ಷಣವೇ ಅವನು ಶಿವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಹೂವುಗಳೆಂದು ಊಹಿಸಿದನು, ಆದರೆ ಶಿವನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಭೀಮನಿಂದ ಶಿವನವರೆಗಿನವು ಮತ್ತು ಭೀಮನಿಂದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಶಿವನಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅನಂತ ಹೂವಿನ ಬಂಡಿಗಳು ಇದ್ದವು. ಅರ್ಜುನ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದನು, ಭೀಮನು ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸದಿದ್ದಾಗ ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು?

ನಂತರ ಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದನು, ಅರ್ಜುನನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕ್ಷಣಗಳಿಗಾಗಿ ಶಿವನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದನು, ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಭೀಮನನು ಹೂ, ಗಿಡ, ಎಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಶಿವನನ್ನು ಯೋಚಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಆ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಮರ್ಪಣೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದನು.

ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಹೂವುಗಳೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರೀತಿಯ ಹಾಗು ಶುದ್ಧ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಉನ್ನತ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಆ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ನಿಜವಾದ ಸಾವಧಾನತೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ನಾವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲೂ ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಾವು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಾವು ನೋಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೂವಿನಲ್ಲೂ, ನಾವು ಬೆಳೆಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ.