ತಿಂಗಳ ಹೂವು: ರಜನಿಗಂಧ – Rosebazaar India

Now on Zomato, Dunzo and Grofers!

ತಿಂಗಳ ಹೂವು: ರಜನಿಗಂಧ

                          

ತಿಂಗಳ ಹೂವು: ರಜನಿಗಂಧ

                                                                      

ಅನುಷಾ ಎನ್

ಡಿಸೆಂಬರ್ ೩೧,೨೦೧೯

ಟ್ಯೂಬೆರೋಸ್‌ಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಜನಿಗಂಧ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆಸರು “ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ” ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಟ್ಯೂಬೆರೋಸ್ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದರ ಆನಂದಕರ ಸುಗಂಧಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ವಾಸನೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಡಿಲ ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹೂವಾಗಿವೆ.

                                                      

ರಜನಿಗಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅದು ರಾತ್ರಿಯ ಹೂವು. ಮೂಲತಃ ಇದು ಮೆಕ್ಸಿಕೊದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ, ಆದರು ಭಾರತದ ಪೂಜೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜನಿಗಂಧ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

                                                                   

ಈ ಸುಂದರವಾದ ಬಿಳಿ ಹೂವುಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಅವು ಸಡಿಲವಾದ ಹೂವುಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೂ ಗೊಂಚಗಳಿಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹೂವುಗಳಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅವರ ಮನೋಹರವಾದ ಸುಗಂಧ ಮತ್ತು ಸೊಬಗು. ಇದು ನರಗಳನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವ ಕಾರಣ ಅರೋಮಾಥೆರಪಿಗೆ ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಈ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವಿದೆ.

                                                                                  

ರೋಸ್ ಬಜಾರಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಬೆರೋಸ್‌ಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಡಿಲವಾದ ರಜನಿಗಂಧ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ, ರಜನಿಗಂಧ ಮಾಲಾ ಅಥವಾ ಟ್ಯೂಬೆರೋಸ್‌ಗಳ ಮನೆ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು , ನೀವು ರಜನಿಗಂಧ ಮಾರ್ ಅಥವಾ ಸರಳವಾದ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ರಜನಿಗಂಧದ ನೂಲನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪೂಜೆಗೆ ಸೊಗಸಾದ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

                                           

                                                       

                                          

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು:

https://wiki.nurserylive.com/t/legend-says-fragrant-romantic-rajnigandha-flower-blooms-are-best-fit-for-the-gods/602

http://blog.nurserylive.com/2016/06/22/want-make-whole-garden-aromatic-relaxing-grow-rajnigandha-and-gardening-in-india

http://vikaspedia.in/agriculture/crop-production/package-of-practices/flowers/tuberose#section-3