ತಿಂಗಳ ಹೂವು: ಪನೀರ್ ಗುಲಾಬಿ – Rosebazaar India

Now on Grofers and Amazon Fresh!

ತಿಂಗಳ ಹೂವು: ಪನೀರ್ ಗುಲಾಬಿ

                               

                  ತಿಂಗಳ ಹೂವು: ಪನೀರ್ ಗುಲಾಬಿ

                                                                                   ಅನುಷಾ ಎನ್ ನವೆಂಬರ್ ೨೯,೨೦೧೯

ಪನೀರ್ ಗುಲಾಬಿ, ಗುಲಾಬಿ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಹೂವುಗಳು ಉತ್ತಮ ಸುಗಂಧ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಶುಭ ಪೂಜೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹೂವನ್ನು ಹುಡುಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಪನೀರ್ ಗುಲಾಬಿಗಳಿಂದ ಹೂಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ, ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ದಳಗಳು ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ ಬೇಗನೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಗಮನಿಸಬೇಕು.

                                                

ಪನೀರ್ ಗುಲಾಬಿಗಳ ಸುವಾಸನೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಗುಲಾಬಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು "ರೋಸ್ ಕೇಂದ್ರಿಕರಿಸಿ" ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪನೀರ್ ಗುಲಾವ್ಬಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಅವುಗಳ ದಳಗಳು ಸಹ ತಿನ್ನಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸುವಾಸನೆಯಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು, ಅಲಂಕರಿಸುವುದು, ಇದನ್ನು ಸಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಕಂಡ್ ಆಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಮೂಲಿಕೆಗಳ ಚಹಾದಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

                                                                                                                                                                                       

ಈ ಪೂಜಾ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ರೋಮಾಂಚಕ ಪನೀರ್ ಗುಲಾಬಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗದ ಸಿಹಿ ಸುಗಂಧದಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ತೆರೆದ ಹೂವು ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಕೂಡಲೆ ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಹ್ಲಾದಕರ ಪರಿಮಳದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತದೆ. ದೈನಂದಿನ ಪೂಜಾ ಹೂವಿನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಇದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೃಷಿಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ತಾಜಾ ಹೂವು!

                                           

ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ:

http://berriescooking.blogspot.com/2013/07/the-paneer-rose.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Rosa_----_damascena