ತಿಂಗಳ ಹೂವು: ಗುಲಾಬಿ – Rosebazaar India

Watch us on Shark Tank!

ತಿಂಗಳ ಹೂವು: ಗುಲಾಬಿ

ತಿಂಗಳ ಹೂವು: ಗುಲಾಬಿ

ಅನುಷಾ ಎನ್ 

ಜನವರಿ ೨೮,೨೦೨೦ 

"ಗುಲಾಬಿಗಳು ಕೆಂಪು, ನೇರಳೆಗಳು ನೀಲಿ!"

                                         

ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ, ಮೇಲೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಬಳಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು. ಈ ಹೂವುಗಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯು ಯುಗಯುಗದಿಂದ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಗುಲಾಬಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ರೋಮಾಂಚನದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಉತ್ತಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಸುಗಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

                                  

ಪ್ರೇಮಿಗಳ ವಾರದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ವಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ರೋಮಾಂಚನಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಗುಲಾಬಿ ದಿನವು(ರೋಸ್ ಡೇ) ಈ ವಾರದ ಮೊದಲ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಗುಲಾಬಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಮಾತನಾಡದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಂವಹನ ಮಾಡಲು ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ನರು(ವಿಕ್ಟೊರಿಯನ್ಸ್) ಗುಲಾಬಿಗಳನ್ನು ಅದಲುಬದಲು ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೂವಿನ ವಿವಿಧ ಛಾಯೆಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಣ್ಣವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

                                         

                      

ಈ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇಣುಕುಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಗುಲಾಬಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಗುಲಾಬಿಗಳ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅದರ ಅರ್ಥಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

 • ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಗುಲಾಬಿಗಳು - ಪ್ರೀತಿ, ರೋಮಾಂಚನ ಮತ್ತು ಅನುರಾಗವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತವೆ.

 • ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಗುಲಾಬಿಗಳು - ಕೃತಜ್ಞತೆ, ಅನುಗ್ರಹ, ಗೌರವ, ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತವೆ.

 • ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ಗುಲಾಬಿಗಳು - ಪಚೋದನ, ಬಯಕೆ, ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಅನುರಾಗವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತವೆ.

 • ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಗುಲಾಬಿಗಳು - ಗೆಳೆತನ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತವೆ.

 • ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಗುಲಾಬಿಗಳು - ಮುಗ್ಧತೆ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತವೆ.

                                         

ನೀವು ನೀಡುವ ಗುಲಾಬಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಏನನ್ನೋ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ:

 • ಒಂದು ಗುಲಾಬಿ - ಇತರ ಪಕ್ಷದ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

 • ಎರಡು ಗುಲಾಬಿಗಳು - ನಿಮ್ಮ ಆಳವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಯಾರನ್ನೋ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

 • ಆರು ಗುಲಾಬಿಗಳು - ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಲಹುವ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತವೆ.

 • ಏಳು ಗುಲಾಬಿಗಳು - ನೀವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೋಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರ್ಥ.

 • ಹತ್ತು ಗುಲಾಬಿಗಳು - ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ.

 • ಹನ್ನೊಂದು ಗುಲಾಬಿಗಳು - ಅಂಗೀಕರಿಸುವವರನ್ನು ನೀವು ನಿಜವಾಗಿ, ಹುಚ್ಚಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀರೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.

 • ಹದಿಮೂರು ಗುಲಾಬಿಗಳನ್ನು - ಅವರು ರಹಸ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

                                          

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ೧೨,೨೦ ಅಥವಾ ೩೦ ಗುಲಾಬಿಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.

ಗುಲಾಬಿಗಳ ಇತರ ಬಳಕೆಗಳನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯ ಅಥವಾ ಕಾಂತಿವರ್ಧಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿಯು ಸಾರಭೂತ ತೈಲ, ಗುಲಾಬಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ ಪುಡಿಯಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಉರಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಖಕರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗು ಆಕರ್ಷಣೀಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಫೆಬ್ರವರಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಗುಲಾಬಿ ಅರ್ಪಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವಾಗಿಸಿ ರೋಸ್ ಬಜಾರ್‌ನ ಗುಲಾಬಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಹೂವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತೇವೆ!

ನಮ್ಮ ೧೬ ರೋಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಾಕ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಡ್ ಆನ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ!