ಜಯ ಜಾವೇರಿ: ಕಲಾವಿದೆ – Rosebazaar India

Watch us on Shark Tank!

ಜಯ ಜಾವೇರಿ: ಕಲಾವಿದೆ

ಜಯ ಜಾವೇರಿ: ಕಲಾವಿದೆ

ಜಯ ಜಾವೇರಿ ತಾನು ತುಂಬಾ ನೀರಸವಾಗಿ ಬೆಳೆದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ - ಮಾದರಿ ಮಗಳು, ಎಂದಿಗೂ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ. " ನಾನು ತುಂಬಾ ಆಡಂಬರರಹಿತವಾಗಿದ್ದೆ. "

ಆದರೆ ಇಂದು ಅವಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಯಾರೂ ಇದನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ: ನೀವು ಜಯಾರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಮೊದಲ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಅವಳ ಉತ್ಸಾಹ,ಶಕ್ತಿ ಹಾಗು ಬಾಳ್ಸವಿಯನ್ನು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಾಗಿ ಹೊರಸೂಸುತ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನದೆಡೆಗೆ ಉತ್ತೆಜಸ್ಸು ಹಾಗು ಅನುರಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.

ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ, ಜಯಾ ತನ್ನ ಉತ್ಸಾಹವು ಬಲವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ: “ಕಲೆ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿ” ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಪದವೀಧರಿನಾಗಿ, ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೇಳಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವಳು ವಿವರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸೃಜನಶೀಲ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವಳು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಏನೋ ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದಳು - ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಕಲೆ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸ್ಥಳ.

ಅವಳ ಜೀವನದ ಎರಡನೇಯ ಪ್ರೀತಿಯು ಬಂದದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯೇ: ಅವಳ ಪತಿ ೩೪ ವರ್ಷದ ಹೆಮ್. ಅವಳು ೧೬ ವರ್ಷದವಳಿದ್ದಾಗ ಭೇಟಿಯಾದಳು. ಅವನು ಅವಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಉತ್ತೇಜಿಸ್ಸನ್ನುಕೊಟ್ಟನು ಮತ್ತು " ನಿನ್ನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನೀನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವುದನ್ನು ನೀನು ಇಂದೂ ಮಾಡಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಕೆಗೆ ಅದು ಕಲೆ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡಳು. ಅವಳು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಲೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದಳು. " ಇದು ಒಂದು ಸವಾಲು ಆದರೆ ನಾನು ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಂತರ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಅಪ್ರಸ್ತುತವಾಗುತ್ತದೆ."

ಇಂದು ಅವಳ ಕೆಲಸವು ವೀಕ್ಷಕನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ವಿಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕನು ಬರಲು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಆಳ ಮತ್ತು ಲವಲವಿಕೆಯ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ವರ್ಣಗಳ ವಿಶಾಲ ಸ್ಥಳಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ. ಅವಳು ವಿವರಿಸುತ್ತಾಳೆ, “ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಚಾಕು ನನ್ನ ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಇದು ಕಲೆಗೆ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ, ನನ್ನ ಕೈಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.

ಅವಳು ಹೆಮ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾಳೆ: ಅವನಿಗೆ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವನು ಅವಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರಲು ಉತ್ತೇಜಿಸ್ಸಿದನು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವಳನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾನೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಮಿಸೆಸ್ ಜಯ ಜಾವೇರಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಕಥೆಯನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಮ್ ಎಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತಿದ್ದಾನು ಮತ್ತು ಅವನು ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಆ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ಅವಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ. ಯಾರನ್ನೂ ಅವಲಂಬಿಸದಿರಲು ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದಂತೆ ಕಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳು ಅವನಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತಾಳೆ.ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವಳು ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ: “ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗು!”

ಅವಳು ವಿವರಿಸುತ್ತಾಳೆ, “ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ನೀವು ನಂಬಬೇಕು, ನಾವು ಭಾವಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಪಡೆಯಬಹುದು . ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ. ”

ಅವಳ ಕಲೆಯಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಅವಳ ಪಟ್ಟುಹಿಡಿದ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಸುಲಭ. ಇಂದು, ಜಯ ತನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅವಿಭಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾಳೆ. “ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಚಿತ್ರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ನನ್ನ ಇಕೆಗೈನಂತಿದೆ, ಅದು ನನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು, ನನ್ನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಇದು ಆಶ್ರಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಕಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ: ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ!”


_________________________________________________________________________

ನಾನು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ, ಬಹಳ ಆಶ್ರಯ ಮತ್ತು ಅತಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಾಳಾದೆ. ನಾನು ಮಾದರಿ ಮಗಳು,ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ, ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಆಡಂಬರರಹಿತವಾಗಿದ್ದೆ! ನಾನು ನನ್ನ ಬಿಕಾಂ ಪದವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ.

ಹಾಗಾಗಿ ಎಂಬಿಎ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.

ಆದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಏಕೈಕ ಉತ್ಸಾಹ, ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ನನಗೆ, 2 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದು ಕಲೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಲೆ ಆಗಿತ್ತು, ನಾನು ಕ್ರೇಯಾನುಗಳನ್ನುಮತ್ತು ಜಲವರ್ಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.

ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಲಾ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನಾಂತರ ಶಿಕ್ಷಣದಂತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಂದೆಯಂತೆ, ನನ್ನ ತಂದೆ ನಾನು ಸ್ಥಿರವಾದ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಂತೆ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಕೇಳಿಬರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕಲಾವಿದನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಪೂರ್ಣ ರಬ್ಬರ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಯ ವಿಷಯ!

ನಾನು ೧೬ ವರ್ಷದವಳಿದ್ದಾಗ ಹೆಮ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ, ೧೧ ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಮೊದಲ ದಿನ, ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಿರೋಧವಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ೧೬ ಇದ್ದಾಗ ಭೇಟಿಯಾದೆವು ಆದರೆ ಈಗ?

ಪದವಿಯ ನಂತರ, ನಾನು ಲಿಯೋ ಟಾಯ್ಸ್ ಎಂಬ ಅವರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಲೊಪ್ಲಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ೫ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ೫ ವರ್ಷಗಳು, ಅದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆನಂದಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಸೃಜನಶೀಲ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಆಗ ನಾನು ಕಲೆಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ.

ಈಗಲೂ ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದಾಗ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಅವಧಿ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಲೆಯ ಕಡುಬಯಕೆಯಿತ್ತು. ಹೆಮ್ ಇದನ್ನು ಒಂದು ದಿನ ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಅದು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿತು: ನಿನ್ನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನೀನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವುದನ್ನು ನೀನು ಇಂದೂ ಮಾಡಬೇಕು.

ಕಲೆ ನನ್ನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ - ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಲು ಬಯಸಿದೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ - ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಲು ಬಯಸಿದೆ. ಮೂಲ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಜೀವನಗಳು , ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಯೋಗೆಸಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ, ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ನನಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಮ್ಮನ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹೊಂದಿದ್ದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವುದರೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೆ.

ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಬಾಸ್ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ರಾಜಿನಾಮೆ ನೀಡಿದೆ.

ಕಲೆ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರೇಮವಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಅದನ್ನು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ! ಕಲೆ ಹೃದಯದಿಂದ ಮಾಡಿದ ನಿರ್ಧಾರ. ನನ್ನ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿರಿದಾದ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ನನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಮತ್ತು ಅದು ಚಿತ್ರಕಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ನನಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿತು.

ಇದು ಒಂದು ಸವಾಲು ಆದರೆ ನಾನು ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಂತರ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಅಪ್ರಸ್ತುತವಾಗುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿದ್ದವು, ೧೯೯೬ ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡವು. ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸವಾಲು. ನಾನು ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರಿರಲಿಲ್ಲ. ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ, ನಾನು ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಗರ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಗೋ ಮಾಡಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ. ಅದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂದು ನಾನು ಅರಿತುಕೊಂಡೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಇಂದಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಡುಗೊರೆ ಎಂದು ನಾನು ಗುರುತಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಈಗ, ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು, ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವುದು ಕೆಲಸವಾಯಿತು. ಮಕ್ಕಳು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳು, ವಿಭಿನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು, ಮಿಶ್ರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವಿತ್ತು.

ನಾನು ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದರ ಮೂಲಕ, ಕಲಾವಿದರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಅವರಿಂದ ಕಲಿಯುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅದು ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಕಲಿಕೆ.

ಹೆಮ್: ನಾನು ಅವನನ್ನು ಮೊದಲು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ, ಅವನಿಗೆ ಮರೂನ್ ಏನೆಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ! ಮತ್ತು ನಾನು ಅವನನ್ನು ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದೆ, ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವು ನಾನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೆಚ್ಚಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ, ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗದೆ ಇರುವುದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಅಥವಾ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕುವುದು, ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚಡಪಡಿಸದಿರಲು, ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಬಿಡದೆಯಿರುವುದು.ಸ್ಫೂರ್ತಿ: ಹೆಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಾವು ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಭೇಟಿಯಾದರು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ, ಇದು 40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಗಿದೆ! ಅವರು ನನಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿರುವುದು: ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು. ನನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಗಳಲು ಇರುತಿದ್ದ. ನನಗೆ ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರೊಬ್ಬರು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರು, ಅದು ಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಾ ಜಾವೇರಿ ಎಂದು, ಅವರು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಟರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು! ಅವನು ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡನು, ಅವನು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡನು. ಅಂತಹ ಶಾಂತ ವರ್ತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ, ಒತ್ತಡವನ್ನು ಬಳಿ ತಲುಪಲು ಬಿಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವನಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತ ನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರನ್ನೂ ಅವಲಂಬಿಸಬಾರದು, ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ನನಗೆ ಕಲಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗು!

ಕಲೆ ಇಲ್ಲದ ಜೀವನವನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರವಿಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಲೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಚಿತ್ರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ, ಅದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ನನ್ನ ಇಕೆಗೈನಂತೆಯೇ, ಜಪಾನೀಸ್ ವಲಯಗಳ ಹಾಗೆ, ಇದು ನನ್ನ ಕಾರಣ. ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು, ನನ್ನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು, ಸಂತೋಷದ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಆಪ್ತರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಇದು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಭಾಷನೆ ನಡೆಸುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಚಿತ್ರಕಲೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ನಾನು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಏನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ.

ವಿಶಾಲತೆ, ಆಳದ ಭಾವವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಥೀಮ್‌ಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವುದು ನನ್ನ ಶೈಲಿಯಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲು ಕಣ್ಣನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಥೀಮ್ಗಳು, ಬಹಳಷ್ಟು ಭೂದೃಶ್ಯಗಳು, ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಭೂದೃಶ್ಯದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಸಂತೋಷದ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು, ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ. ನೀವು ನೋಡುವುದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಹೊಳೆಯುವ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯಗಳು ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಚಾಕು ನನ್ನ ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಇದು ಕಲೆಗೆ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ, ನನ್ನ ಕೈಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ, ಚಿತ್ರಕಲೆ ಹೆಚ್ಚು ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಕಲಾವಿದ: ವ್ಯಾನ್ ಗಾಗ್, ನಾನು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಓದಿದ್ದೇನೆ, ಅವನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ.

ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ನೀವು ನಂಬಬೇಕು, ನಾವು ಭಾವಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಹೂವುಗಳು: ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಗಳನ್ನು ಅದರ ಅದ್ಭುತ ವಿನ್ಯಾಸ, ದೇವಾಲಯದ ಹೂವುಗಳು, ಕಡಲ ನಳ್ಳಿಯ ಉಗುರುಗಳು ಚಿತ್ರಿಸಲು ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ.

ರಜನಿಗಂಧ ಅದರ ವಾಸನೆಗಾಗಿ, ಗುಲಾಬಿ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಗಳು